Black Oak Consulting

Verksamhetsledning för dig som vill nå toppen!

Konsultverksamhet

Du kan med fördel anlita Black Oak Consulting för ekonomistyrning och ekonomiledning. Vår uppgift är att hjälpa företag att nå maximal tillväxt på ett professionellt vis. Konsultverksamheten omfattar allt från verksamhetsledning och controlling till SOX och Code of Conduct.

Redovisningstjänster

Vi har ett brett utbud av redovisningstjänster till er som behöver hjälp med allt från redovisning & revision till Holding Company Management. Det kan vara allt från kortare till löpande uppdrag. 

Välkommen till konsultföretaget Black Oak Consulting AB.

Vi arbetar med ekonomisk konsultation och redovisning för uppdragsgivare som önskar god tillväxt och professionell assistans.

Vi utför uppdrag till både små och stora företag och koncerner. Black Oak Consulting AB har erfarenhet från kunder på lokala och internationella marknader och arbetar både med tjänsteföretag och producerande företag. Detta har gett oss stor insyn i och viktig kunskap kring hur olika företag och marknader fungerar, vilket gynnar ditt företag om du beställer konsultion från oss. 

Vi kan anlitas för olika sorters uppdrag, som exempelvis ekonomisk analys, redovisning eller koncernredovisningar. Vi kan också anlitas för långsiktig verksamhetsutveckling och temporära lösningar för företag som är i akut behov av att tillsätta personal eller komplettera kompetensen av olika anledningar.

Våra specialiserade expertis arbetar med allt ifrån holdingbolags rapportering och koncernredovisning till ekonomiska analyser och verksamhetsledning. Vi erbjuder även intern och extern juridisk expertis inom SOX och Code of Conduct.

Black Oak Consulting AB är ett konsultföretag som är en del av Treasure Oak-gruppen.

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa ditt företag!