Black Oak Consulting

Verksamhetsledning för dig som vill nå toppen!

Tjänster

Black Oak Consulting arbetar med ekonomisk konsultion och redovisning. Tiden för uppdragen kan variera, allt ifrån kortare uppdrag på bara några dagar eller månader och upp till flera år. Vi utför enskilda uppdrag likaväl som återkommande uppdrag.

Konsultverksamhet:
Du kan med fördel anlita Black Oak Consulting för ekonomistyrning och ekonomiledning. Vår uppgift är att hjälpa företag att nå maximal tillväxt på ett professionellt vis. Detta kan göras genom en långsiktig verksamhetsutveckling eller att temporärt komplettera kompetens eller snabbt tillsätta personal som exempelvis en ekonomichef. Enskilda uppdrag varierar efter ert önskemål, det kan vara allt från budget och variationsanalyser till uppföljningar av KPI'n och Forecast. Behöver ni utvärdera er produktmix eller processstyrning för att uppnå er Yield och produktivitet eller andra uppsatta mål så hjälper vi till med det.

Genom vår konsultverksamhet erbjuder vi tjänster som verksamhetsledning, controller och redovisning. Vi kan agera föreläsare eller rådgivare inom företagsjuridik och Code of  Conduct, vad innebär konkurrenslagstiftningen och hur påverkar detta företagen.
Vi hjälper företag att utveckla sin SOX och på så vis stärka företagets interna säkerhet och finansiella rapportering.
Black Oak Consulting kan också erbjuda utbildning och föreläsningar om hur företag ska agera inom juridiska riktlinjer som kund och leverantör, hur företagen kan utveckla sin Code of Conduct, det vill säga den uppförandekod som reglerar saker som etiska-, miljömässiga- eller sociala riktlinjer.

Redovisningstjänster:
Vi hjälper företagare med bokföring, månadsbokslut, löneredovisning, deklarationer och årsbokslut, från enskilda uppdrag till löpande uppdrag. Holding company och moderbolag erbjuds extern ledning och koncernredovisning. 

Kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.